Chestii-tari - tutoriale,trucuri si distractie doar aici

Va rugam sa va logati pentru a putea cedea link-urile din post-uri!

Multumim

Chestii-tari.hitforum.ro va indeamna sa gasiti ceea ce cautati!

Creeaza-ti propriul server de ikariam ,gladiatus ,triburile sau travian...mai multe informatii gasiti pe acest forum! Have a Smile) day!

  Java-ferestre

  Distribuiţi
  Admin
  Admin
  Admin

  Mesaje : 215
  galbeni : 603
  Reputatie : 0
  Data de inscriere : 17/11/2011

  Java-ferestre

  Mesaj  Admin la data de Dum Feb 24, 2013 7:01 am


  Ferestre

  Suprafe]ele de afi[are ale unei componente grafice sunt extensii ale clasei Container. Dup\ cum am v\zut, pentru implementarea unui applet s-au folosit suprafe]ele de afi[are Applet [i Panel. O aplica]ie intependent\ are îns\ nevoie de propriile ferestre pe care s\ fac\ afi[area componentelor grafice. Pentru dezvoltarea aplica]iilor care folosesc grafic\ se vor folosi clasele Window, Frame, Dialog.

  Clasa Window

  Clasa Window este rar utilizat\ în mod direct. Ea permite crearea unor ferestre top-level care nu au chenar [i nici bar\ de meniuri. Pentru a crea ferestre mai complexe se utilizeaz\ clasele Frame [i Dialog.

  Constructor

  Window (Frame)

  Constructs a new Window initialized to an invisible state.

  Metode

  addNotify () Creates the Window's peer.

  dispose()

  {terge o fereastr\ de care nu mai este nevoie. Trebuie apelat\ pentru a elibera resursele

  getToolkit() Returns the toolkit of this frame.

  getWarningString() Gets the warning string for this window.

  pack()

  Redimensioneaz\ fereastra specific\ corespunz\tor dimensiunilor componentelor sale

  show()

  Afi[eaz\ fereastra specificat\. In mod implicit, o fereastr\ nou creat\ nu este vizibil\.

  toBack()

  Fereastra curent\ este trimis\ în spatele celorlate ferestre.

  toFront()

  Afi[eaz\ fereastra specificat\ deasupra celorlalte ferestre.

  Clasa Frame

  Este o subclas\ a clasei Window. Creeaz\ ferestre independente [i func]ionale, con]inând bare de meniuri.

  Variabile

  CROSSHAIR_CURSOR

  DEFAULT_CURSOR

  E_RESIZE_CURSOR

  HAND_CURSOR

  MOVE_CURSOR

  NE_RESIZE_CURSOR

  NW_RESIZE_CURSOR

  N_RESIZE_CURSOR

  SE_RESIZE_CURSOR

  SW_RESIZE_CURSOR

  S_RESIZE_CURSOR

  TEXT_CURSOR

  WAIT_CURSOR

  W_RESIZE_CURSOR

  Constructori

  Frame () Constructs a new Frame that is initially invisible.

  Frame(String) Constructs a new, initially invisible Frame with the specified title.

  Metode

  addNotify () Creates the Frame's peer.

  dispose() Disposes of the Frame.

  getCursorType() Return the cursor type

  getIconImage() Returns the icon image for this Frame.

  getMenuBar() Gets the menu bar for this Frame.

  getTitle() Gets the title of the Frame.

  isResizable() Returns true if the user can resize the Frame.

  paramString() Returns the parameter String of this Frame.

  remove(MenuComponent) Removes the specified menu bar from this Frame.

  setCursor(int) Set the cursor image to a predefined cursor.

  setIconImage(Image) Sets the image to display when this Frame is iconized.

  setMenuBar(MenuBar)Sets the menubar for this Frame to the specified menubar.

  setResizable(boolean) Sets the resizable flag.

  setTitle(String) Sets the title for this Frame to the specified title.

  Exemplu - crearea [i afi[area unei clase

  import java.awt.*;

  public class TestWindow {

  public static void main(String args[]) {

  Frame f = new Frame("Test Frame");

  f.show();

  }

  }

  Gestionarul implicit al clasei Window este BorderLayout. Din acest motiv, în momentul în care fereastra este creat\ dar nici o component\ grafic\ nu este pus\ pe suprafa]a ei, suprafa]a de afi[are a feretrei va fi nul\.

  Acela[i efect îl vom ob]ine dac\ o redimenion\m [i apel\m apoi metoda pack() care determin\ dimeniunea suprafe]ei de afi[are în func]ie de componentele grafice afi[ate pe ea.

  Se observ\ de asemenea c\ butoanele de maximizare, minimizare [i închidere ale ferestrei nu sunt func]ionale. Aceasta deoarece, similar celorlalte butoane, ele genereaz\ ni[te evenimente care îns\ nu sunt recep]ionate de obiectul care reprezint\ fereastra deoarece acesta nu s-a înregistrat ca ascult\tor. Interceptarea evenimentelor se face prin implementarea interfe]ei WindowListener [i prin ad\ugarea în lista ascult\torilor ferestrei chiar a obiectului care implementeaz\ fereastra.

  import java.awt.*;

  import java.awt.event.*;

  class Cadru extends Frame implements WindowListener {

  public Cadru(String titlu) {

  super(titlu);

  this.addWindowListener(this);

  }

  //metodele interfetei WindowListener

  public void windowOpened(WindowEvent e) {}

  public void windowClosing(WindowEvent e) {

  System.exit(0);

  }

  public void windowClosed(WindowEvent e) {}

  public void windowIconified(WindowEvent e) {}

  public void windowDeiconified(WindowEvent e) {}

  public void windowActivated(WindowEvent e) {}

  public void windowDeactivated(WindowEvent e) {}

  }

  public class TestWindow {

  public static void main(String args[]) {

  Cadru w_main = new Cadru("Test Frame");

  Button cb_ok = new Button(“OK”);

  w_main.add(cb_ok);

  w_main.pack();

  w_main.show();

  }

  }

  Ferestre de dialog - Clasa Dialog

  Toate mediile grafice ofer\ [i un tip special de ferestre destinate prelu\rii datelor de la utilizator. Acestea se numesc ferestre de dialog sau casete de dialog [i sunt de dou\ tipuri :

  modale : care blocheaz\ accesul la fereastra p\rinte - de exemplu, ferestre de introducere a unor date, de alegere a unui fi[ier în vederea deschideriii, de selectare a unei op]iuni, mesaje de avertizare, etc

  nemodale : care nu blocheaz\ fluxul de intrare c\tre fereastra p\rinte - de exemplu, ferestrele de c\utare a unui cuvânt într-un fi[ier.

  Crearea unor astfel de ferestre se realizeaz\ prin intermediul clasei Dialog.

  Clasa Dialog

  Constructori

  Dialog (Frame w_parent, boolean modal)

  Dialog(Frame w_parent, String titlu, boolean modal)

  Construie[te o caset\ de dialog ini]ial invizibil\, având ca p\rinte fereastra w_parent. Valoarea logic\ <modal> specific\ dac\ fereastra de dialog este modal\ sau nu.

  Metode

  addNotify () Creates the frame's peer.

  getTitle() Gets the title of the Dialog.

  isModal() Returns true if the Dialog is modal.

  isResizable() Returns true if the user can resize the frame.

  paramString() Returns the parameter String of this Dialog.

  setResizable(boolean) Sets the resizable flag.

  setTitle(String) Sets the title of the Dialog.

  Exemplu

  Dialog d = new Dialog(w_main, "Fereastra dialog", true);

  Panel butoane = new Panel();

  butoane.setLayout(new FlowLayout());

  butoane.add(new Button("DA"));

  butoane.add(new Button("NU"));

  d.add("South", butoane);

  d.add("Center", new Label("Sigur doriti sa faceti asta?"));

  d.setSize(new Dimension(200,100));

  d.show();

  Crearea de dialoguri este relativ simpl\. Mai complicat este îns\ modul în care se implementeaz\ comunicarea între fereastra de dialog [i aplica]ie, pentru ca aceasta din urm\ s\ poat\ folosi datele introduse (sau op]iunea specificat\) în caseta de dialog. Exist\ dou\ abord\ri generale :

  obiectul care reprezint\ dialogul poate s\ capteze evenimentele de la butoanele ferestrei [i de la controalele de pe suprafa]a sa [i s\ s\ seteze valorile unor parametri ai aplica]iei în momentul în care dialogul este încheiat sau

  obiectul care creeaz\ dialogul (fereastra p\rinte) s\ se înregistreze ca ascult\tor al evenimentelor de la butoanele care determin\ încheierea dialogului, iar obiectul dialog s\ ofere metode publice prin care datele introduse s\ fie preluate din exterior.

  Obs: A doua metod\ este mai uzual\.

  Clasa FileDialog

  Pachetul java.awt pune la dispozi]ie [i un tip de fereastr\ de dialog folosit pentru înc\rcarea / salvarea fi[ierelor. Clasa FileDialog are un comportament comun dialogurilor de acest tip de pe majoritatea sistemelor, dar forma sa specific\ în care va fi afi[at\ este specific\ platformei pe care ruleaz\ aplica]ia.

  Variabile

  LOAD The file load variable.

  SAVE The file save variable.

  Constructor

  FileDialog (Frame, String) Creates a file dialog for loading a file.

  FileDialog(Frame, String, int)Creates a file dialog with the specified title and mode.

  Metode

  addNotify () Creates the frame's peer.

  getDirectory() Gets the directory of the Dialog.

  getFile() Gets the file of the Dialog.

  getFilenameFilter() Gets the filter.

  getMode() Gets the mode of the file dialog.

  paramString() Returns the parameter String of this file dialog.

  setDirectory(String)

  Set the directory of the Dialog to the specified directory.

  setFile(String)

  Sets the file for this dialog to the specified file.

  setFilenameFilter(FilenameFilter)

  Sets the filter for this dialog to the specified filter.

  Exemple:

  FileDialog f1 = new FileDialog(w_main, “Alegere fisier”,

  FileDialog.LOAD); //dialog pentru incarcarea unui fisier

  FileDialog f2 = new FileDialog(w_main, “Salvare fisier”,

  FileDialog.SAVE); //dialog pentru salvarea unui fisier

  f1.setDirectory(“./”); //directorul curent

  f2.setDirectory(“/”); //directorul radacina

  f1.setFile(“*.java”);

  f2.setFile(”test.html”);//fisierul care apare initial

  f1.setFileNameFilter(new JavaFilter());

  class JavaFilter implements FilenameFilter {

  public boolean accept(File dir, String numeFis) {

  return (numeFis.endsWith(“.java”));

  }

  }

  Obs: La crearea unui obiect FileDialog acesta nu este implicit vizibil. Dac\ afi[area sa se face cu show() caseta de dialog va fi modal\. Dac\ afi[area se face cu setVisible(true) va fi nemodal\. Dup\ selectarea unui fi[ier ea va fi f\cut\ automat invizibil\.


   Acum este: Joi Ian 24, 2019 5:40 am